Quo Vadis AI ?

cele z GenAI ? Q&A

Obszarów
1

Odpowiedz na ważne pytania

Odpowiedzi na te pytania pomogą firmie opracować solidną strategię wdrożenia GenAI, uwzględniającą zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyka oraz wyzwania. Kluczowe jest zrozumienie celów biznesowych, przypadków użycia oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i zgodności z regulacjami.
Obszar
9

Cele biznesowe

 • Jakie są kluczowe cele biznesowe, które firma chce osiągnąć za pomocą GenAI?

 • Jakie konkretne problemy lub wyzwania można rozwiązać za pomocą GenAI?

 • Jaki wpływ na wyniki firmy mogą mieć te rozwiązania?

Obszar
9

Możliwości GenAI

 • Jakie są kluczowe możliwości GenAI, które mogą być wykorzystane w firmie?

 • Jakie rodzaje zadań GenAI może wykonywać najlepiej?

 • Jakie są ograniczenia GenAI, o których należy pamiętać?

Obszar
9

Dane i infrastruktura

 • Jakie dane są dostępne do szkolenia i wykorzystywania modeli GenAI?

 • Jaka infrastruktura IT jest potrzebna do obsługi modeli GenAI?

 • Jakie są kwestie bezpieczeństwa i prywatności związane z wykorzystaniem danych i modeli GenAI?

Obszar
9

Strategie wdrażania

 • Jaka jest najlepsza strategia wdrażania GenAI w firmie?

 • Jakie są kluczowe kroki, które należy podjąć w ramach procesu wdrażania?

 • Jak mierzyć sukces wdrażania GenAI?

Obszar
9

Zdolności i procesy

 • Jakie nowe umiejętności i procesy będą potrzebne do wdrożenia i wykorzystania GenAI w firmie?

 • Jakie zmiany organizacyjne będą niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał GenAI?

 • Jak zapewnić, że pracownicy zostaną przeszkoleni i będą mogli korzystać z GenAI w sposób efektywny i odpowiedzialny?

Obszar
9

Etyka i odpowiedzialność

 • Jakie są potencjalne zagrożenia etyczne związane z wykorzystaniem GenAI?

 • Jakie kroki należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko nadużyć lub dyskryminacji?

 • Jak zapewnić, że GenAI jest wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i zgodny z wartościami firmy?

Obszar
9

Strategie wdrażania

 • Jaka jest najlepsza strategia wdrażania GenAI w firmie?

 • Jakie są kluczowe kroki, które należy podjąć w ramach procesu wdrażania?

 • Jak mierzyć sukces wdrażania GenAI?

Obszar
9

Monitorowanie i ocena

 • Jak monitorować i oceniać wpływ GenAI na firmę?

 • Jakie wskaźniki należy śledzić, aby ocenić sukces inicjatywy GenAI?

 • Jakie dostosowania można wprowadzić w strategii GenAI w oparciu o wyniki monitorowania?

Obszar
9

Mierzenie sukcesu

 • Jakie kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) należy monitorować, aby ocenić sukces wdrożenia GenAI?

 • Jak zmierzyć zwrot z inwestycji (ROI) w GenAI?