Ankieta TEAM-OUTSOURC

WYPEŁNIJ ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ  TEAM-OUTSOURC

Imię
Email
Firma
Telefon
1. Firma posiada ugruntowaną biznesową strategię rozwoju, opartą na długoterminowej kolektywnej współpracy w ramach własnych działów, w tym działu marketingu.

2. Firma dysponuje poziomem budżetu do zabezpieczenia odpowiedniego okresu zatrudnienia nowych pracowników, do działu marketingu.

3. Firma dysponuje odpowiednimi zasobami i narzędziami do szkolenia i rozwoju nowych pracowników do działu marketingowego.

4. Firma wypracowała jasno zdefiniowaną strategię marketingową i cele, które mogą być realizowane przez własnych pracowników.

5. Firma wypracowała właściwe relacje i precyzyjną komunikację pomiędzy poszczególnymi działami organizacji, które współpracują z działem marketingowym.

6. Firma wygenerowała wysoką kulturę organizacyjną i duże zaangażowanie pracowników, które sprzyjają efektywności i innowacyjności w działaniach marketingowych.

7. Firma posiada doświadczenie i kompetentnych pracowników w zakresie najnowszych trendów i technologii marketingowych, w sektorach takich jak media społecznościowe, analityka, sztuczna inteligencja itp.

8. Firma jest oparta o elastyczną strukturę organizacyjną, umożliwiającą dostosowanie do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów i rynku.

9. Firma wypracowała efektywny dostęp do kandydatów na stanowiska marketingowe, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

10. Firma posiada możliwość precyzyjnych ocen i monitoringu wyników i jakości pracy własnych pracowników marketingowych.

11. Firma dysponuje wystarczającym budżetem na zlecanie różnorodnych projektów marketingowych, zewnętrznym zespołom specjalistów ds. marketingu.

12. Firma jest zaopatrzona w specjalistów z wystarczającym zakresem wiedzy i zaufania, do wyboru i negocjacji z najlepszymi dostawcami usług marketingowych na rynku.

13. Firma ma jasno zdefiniowane oczekiwania i warunki współpracy z zewnętrznymi zespołami specjalistów ds. marketingu.

14. Firma jest gotowa na skuteczną komunikację i koordynację działań z zewnętrznymi zespołami specjalistów ds. marketingu.

15. Firma potrafi świadomie precyzyjnie zdefiniować potencjalne korzyści z dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia zewnętrznych zespołów specjalistów ds. marketingu, których nie ma wewnętrznie.

16. Firma chętnie wykorzystuje korzyści z dostępu do najnowszych trendów i technologii marketingowych, które oferują zewnętrzne zespoły specjalistów ds. marketingu.

17. Firma świadomie agreguje korzyści z dostosowania się do zmieniających się potrzeb, oczekiwań klientów i rynku, dzięki elastyczności i różnorodności zewnętrznych zespołów specjalistów ds. marketingu.

18. Firma dysponuje możliwościami ocen i monitoringu wyników i jakości pracy zewnętrznych zespołów specjalistów ds. marketingu.

19. Firma posiadając takie doświadczenia, dostrzega wymierne korzyści z każdej formuły współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zarówno z krótkoterminowej jak i długoterminowej współpracy i również wynikających z adekwatnego do rodzaju usług, poziomu wynagrodzeń z zewnętrznymi zespołami specjalistów ds. marketingu.

20. Firma dostrzega wysoki poziom satysfakcji i wynikające z niego zaufanie do pracy z zewnętrznymi team'ami specjalizującymi się w zadaniach i projektach dotyczących marketingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *