Know-how

innowacyjność
GenAI w firmie

Punkt
10

Rola sztucznej inteligencji w przyszłości małych firm - Twoja rola: identyfikacja obszarów i procesów w Twojej firmie, w których AI może przynieść Ci największą wartość

W przyszłości, rozwiązania AI będą kluczowym elementem strategii małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, umożliwiając przewidywanie trendów rynkowych i dostosowywanie ofert.

Fundament AI – Start-up’y i małe firmy pozwolą sobie na wiele więcej 

Małe firmy start-upy dzięki AI pozwolą sobie na skuteczniejszą personalizację usług, optymalizację łańcuchów dostaw i tworzenie innowacyjnych produktów, co może dać małym przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i umożliwić skalowanie ich działalności na globalnym rynku. Sztuczna inteligencja stanie się fundamentem, na którym firmy będą budować swoją przyszłość, zapewniając trwałość i rozwój w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Warto więc nie dać uciec tak wartościowej możliwości i zacząć integrować sztuczną inteligencję w biznesie.

Inwestycja w AI w małej firmie jest opłacalna, ponieważ może prowadzić do oszczędności czasu, redukcji błędów manualnych, szybszego wzrostu oraz pomaga w efektywnym zarządzaniu zamówieniami, księgowością, interakcjami z klientami i personelem. Dzięki AI, właściciele małych firm mogą zautomatyzować zadania marketingowe, co pozwala im skoncentrować się na innych aspektach prowadzenia biznesu. Ponadto, AI może wspomagać firmy w pozyskiwaniu klientów, co jest jednym z głównych wyzwań zidentyfikowanych przez właścicieli małych firm.

Inwestycja w AI otwiera drzwi do przyszłości, umożliwiając małym firmom nie tylko przetrwanie, ale i kwitnienie w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, przekształcając wyzwania w możliwości i inspirując do dalszego rozwoju i innowacji.

Punkt
10

Dlaczego wdrażanie AI w małej firmie to nie ryzyko zastąpienia człowieka sztuczną inteligencją ? Zacznij mało, skaluj szybko

Temat sztucznej inteligencji w biznesie jest bardzo często odbierany sceptycznie, ponieważ ludzie obawiają się utraty swojej posady lub mają w głowie scenariusze rodem z science-fiction.

Wdrażanie sztucznej inteligencji w małej firmie otwiera drzwi do nowych możliwości i nie stanowi zagrożenia dla ludzkiej pracy. Oto dlaczego:

Pomimo tego, że rozwiązania sztucznej inteligencji może wykluczyć zawody powtarzalne, takie jak pracownik linii produkcyjnej ze względu na inteligentny system monitoringu maszyn, to zawody związane z prowadzeniem biznesu są przeznaczone dla ludzi, którzy posiadają potrzebne do wykonywania swoich obowiązków cechy nieposiadane przez AI.

 1. Kreatywność: Ludzie są niezrównani w tworzeniu nowych, oryginalnych pomysłów. Dzięki tej unikalnej zdolności małe przedsiębiorstwa mogą być innowacyjne i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych stosując niekonwencjonalne rozwiązania. Kreatywność i wyobraźnia ludzi są siłą napędową innowacji w małych przedsiębiorstwach. Sztuczna inteligencja może analizować dane, ale brakuje jej ludzkiej charyzmy i nieszablonowego myślenia.
 2. Inteligencja emocjonalna: Budowanie relacji z klientami opiera się na zrozumieniu i empatii, co jest istotne w wielu sektorach, zwłaszcza w obsłudze klienta i zarządzaniu personelem. AI może rozpoznawać podstawowe emocje, ale nie zastąpi ludzkiego serca i wsparcia.
 3. Zrozumienie kontekstowe: Ludzie mają zdolność do interpretowania złożonych sytuacji i zrozumienia niuansów ludzkich zachowań, co jest kluczowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. AI może analizować trendy, ale brakuje jej głębokiego zrozumienia kontekstu.
 4. Zdrowy rozsądek: Ludzka zdolność do wykonywania osądów na podstawie wcześniejszych doświadczeń to umiejętność nieznana AI. To ludzki dotyk pomaga małym firmom rozwijać się i prosperować w zróżnicowanym świecie biznesu.
 5. Zdolność adaptacji: Ludzie potrafią się uczyć i dostosowywać do nowych sytuacji, co jest kluczowe w dynamicznym otoczeniu małych firm. AI, ograniczone swoim programowaniem, nie może się dostosować bez ludzkiego przewodnictwa.
 6. Etyka: Małe przedsiębiorstwa opierają swoje działania na wartościach moralnych i etycznych zasadach. Sztuczna inteligencja nie ma zdolności moralnego rozważania, co jest niezbędne w zarządzaniu firmą i budowaniu relacji z klientami.
 7. Intuicja: Ludzka intuicja, oparta na doświadczeniu i wiedzy, pozwala na szybkie i trafne decyzje, które są kluczowe w szybko zmieniającym się świecie małych firm. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie reagować na stale zmieniające się otoczenie w sposób dynamiczny.
 8. Zręczność fizyczna: Wiele zadań, które są kluczowe dla małych firm, wymaga ludzkiej zręczności i precyzji, której brakuje AI.
 9. Umiejętności interpersonalne: Budowanie silnych relacji z klientami i zespołami opiera się na umiejętnościach interpersonalnych, które AI nie może zastąpić.
 10. Wolna wola: Ludzie mają wolną wolę, aby podejmować decyzje zgodne z osobistymi i firmowymi wartościami, co przyczynia się do autentyczności i sukcesu małych firm. Wdrożenie AI może przyczynić się do zoptymalizowania działalności, jednak sztuczna inteligencja nie będzie sama podejmowała decyzji.

Mimo że AI może zaoferować małym firmom wiele korzyści, to jednak ludzkie cechy takie jak kreatywność, empatia, zrozumienie kontekstu i etyczne rozważania są niezastąpione i stanowią fundament sukcesu małych przedsiębiorstw. Sztuczna inteligencja może znacząco wspomagać operacje biznesowe, ale to ludzka intuicja, zdolność adaptacji i umiejętności interpersonalne są kluczowe dla innowacji, budowania trwałych relacji z klientami i dynamicznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Prowadzenie przedsiębiorstwa jest niezastąpione przez AI, warto dlatego edukować i rozwijać jako przedsiębiorca. Zapraszamy na naszego bloga, gdzie dowiesz się jak skutecznie zarządzać firmą.

 

Punkt
10

Nie wiesz od czego zacząć, czyli na czym polega wdrożenie AI w firmie ? Rozpocznij od małych projektów, a następnie je skaluj.

Wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) w małej firmie może przynieść znaczące korzyści, takie jak zwiększenie efektywności biznesowej nawet o 40% i obniżenie kosztów operacyjnych nawet o 30%. Oto kluczowe kroki, aby skutecznie wdrożyć AI w mikroprzedsiębiorstwie

1. Określenie celów biznesowych. Kluczowe jest, aby cele były ściśle powiązane z konkretnymi potrzebami biznesowymi organizacji

Rozpocznij od precyzyjnego zdefiniowania celów biznesowych i zadań, które chcesz osiągnąć dzięki wdrożeniu AI. Upewnij się, że cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (zasada SMART). Przykładowe cele to: automatyzacja procesów, usprawnienie zarządzania danymi, poprawa personalizacji oferty dla klientów, optymalizacja działań biznesowych.

Określenie celów biznesowych jest kluczowym elementem wdrożenia AI w organizacji. Zgodnie z zasadą SMART, cele powinny być:

 • Konkretne – jasno określać, czego chcemy osiągnąć, np. „Automatyzacja procesu fakturowania” zamiast „Usprawnienie procesów”.
 • Mierzalne – umożliwiać ocenę postępów, np. „Zwiększenie efektywności procesu fakturowania o 20%” zamiast „Poprawa efektywności”.
 • Osiągalne – realistyczne do zrealizowania przy dostępnych zasobach.
 • Istotne – powiązane z kluczowymi potrzebami biznesowymi organizacji.
 • Określone w czasie – mieć wyznaczony termin realizacji, np. „Do końca 12. 2024 roku”

Przykładowe cele biznesowe, które można osiągnąć dzięki wdrożeniu AI:

 • Automatyzacja procesu fakturowania w celu zwiększenia efektywności o 20% do końca Q3 2024.
 • Usprawnienie zarządzania danymi klientów poprzez wdrożenie inteligentnego systemu rekomendacji, co pozwoli na 15% wzrost personalizacji oferty do końca 2025 roku.
 • Optymalizacja działań marketingowych dzięki wykorzystaniu AI do analizy trendów i zachowań klientów, co umożliwi 10% wzrost konwersji do końca 2024 roku.

Kluczowe jest, aby cele były ściśle powiązane z konkretnymi potrzebami biznesowymi organizacji i możliwe do zmierzenia. Tylko wtedy wdrożenie AI będzie skuteczne i przyniesie wymierne korzyści

2. Identyfikacja obszarów do wdrożenia AI

Zidentyfikuj obszary lub procesy w Twojej firmie, w których AI może przynieść największą wartość. Rozważ takie obszary jak marketing, finanse, obsługa klienta, produkcja czy łańcuch dostaw.

3. Wybór narzędzi AI

Dobierz odpowiednie narzędzia AI, które będą wspierać zidentyfikowane obszary działania Twojej firmy. Mogą to być na przykład:

 • Chatboty i asystenci głosowi do automatyzacji obsługi klienta
 • Systemy do analizy danych i prognozowania sprzedaży
 • Narzędzia do personalizacji oferty i rekomendacji produktów
 • Roboty do automatyzacji procesów produkcyjnych

4. Wdrożenie i integracja AI

Wdróż wybrane narzędzia AI, integrując je z istniejącymi systemami i procesami w Twojej firmie. Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowych technologii.

5. Monitorowanie i optymalizacja

Regularnie monitoruj efekty wdrożenia AI, mierząc postęp w osiąganiu zdefiniowanych celów. Dokonuj niezbędnych optymalizacji i dostosowań, aby zapewnić maksymalne korzyści z wykorzystania AI w Twojej firmie. Pamiętaj, że wdrożenie AI to proces strategiczny, który wymaga dostosowania technologii do konkretnych potrzeb i celów Twojej firmy. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie i stopniowe wdrażanie rozwiązań, aby minimalizować początkowe koszty i jednocześnie czerpać korzyści z możliwości tej technologii

Punkt
10

Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania AI w małej firmie ? Kluczowe informacje

Sztuczna inteligencja (AI) polega na imitacji ludzkiej inteligencji przez maszyny, głównie poprzez algorytmy, które umożliwiają maszynom uczenie się, analizę wzorców i przewidywanie przyszłych zdarzeń

Czy warto ? Na pewno.

 • Korzyści finansowe: Według badania McKinsey, wdrożenie AI może zwiększyć efektywność biznesową nawet o 40% i obniżyć koszty operacyjne nawet o 30%, co podkreśla znaczenie AI dla współczesnych przedsiębiorstw.
 • Główne składowe AI to uczenie maszynowe, głębokie uczenie i sieci neuronowe, które analizują dane, rozpoznają wzorce i podejmują decyzje.
 • AI jest używana w przetwarzaniu języka naturalnego, rozpoznawaniu mowy i obrazów, co ma znaczenie w różnych sektorach, w biznesie.
 • AI może zautomatyzować rutynowe zadania, analizować dane klientów, przewidywać trendy sprzedaży i personalizować oferty, co może prowadzić do redukcji kosztów i zwiększenia efektywności.
 • AI nie zastąpi ludzkiej kreatywności, intuicji, zrozumienia kontekstu, inteligencji emocjonalnej i etycznych rozważań, które są kluczowe w prowadzeniu biznesu.
 • W artykule przedstawiliśmy różne narzędzia AI dostępne dla małych firm, takie jak ChatGPT 4, MidJourney, Opus Clip, FireFiles i NeuronWriter, które oferują różne funkcjonalności od analizy danych po generowanie obrazów.
 • Przykład zastosowania AI w małej firmie e-commerce pokazał, że AI może przyspieszyć obsługę klienta, dostosować oferty i zwiększyć sprzedaż.
 • Automatyzacja obsługi klienta, optymalizacja zarządzania zapasami, analiza danych sprzedaży i automatyzacja procesów biznesowych są kilkoma spośród wielu możliwości wykorzystania AI w biznesie.
 • Podczas wdrażania AI, ważne jest ustalenie jasnych celów, utrzymanie jakości danych, budowanie kultury uczenia się, rozważenie kwestii etycznych i rozpoczęcie od małych projektów, a następnie ich skalowanie.
Punkt
10

Co to jest AI ?

Sztuczna inteligencja polega na naśladowaniu procesów charakterystycznych dla ludzkiej inteligencji przez maszyny. Najczęściej algorytmy sztucznej inteligencji znajdują swoje zastosowanie w programach komputerowych, przetwarzaniu języka naturalnego, rozpoznawaniu mowy i obrazów.

Fascynujący obszar nauki komputerowej

Sztuczna inteligencja polega na naśladowaniu procesów charakterystycznych dla ludzkiej inteligencji przez maszyny. Najczęściej algorytmy sztucznej inteligencji znajdują swoje zastosowanie w programach komputerowych, przetwarzaniu języka naturalnego, rozpoznawaniu mowy i obrazów.

Jest to fascynujący obszar nauki komputerowej, który zrewolucjonizował nasze podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarówno w życiu codziennym, jak i w świecie biznesu. Serce sztucznej inteligencji stanowią algorytmy, które są niczym przepisy postępowania dla komputerów, umożliwiając im osiąganie określonych celów. Kluczem jest wykorzystanie tych algorytmów do uczenia się z danych, analizowania wzorców i przewidywania przyszłych zdarzeń z imponującą precyzją. Rewolucja AI trwa w najlepsze, lecz jeszcze ogromna liczba firm nie dostrzegła możliwości zastosowania AI w biznesie. Mamy nadzieję, że ten artykuł skutecznie przekona Cię, aby wykorzystać sztuczną inteligencję i wyprzedzić konkurencję.

AI składa się z kilku kluczowych składowych. Pierwszą jest technologia uczenia maszynowego (Machine Learning), które pozwala maszynom uczyć się z dostarczanych im danych i z czasem poprawiać swoje działanie. Głębokie uczenie, czyli bardziej zaawansowana forma uczenia maszynowego, umożliwia analizę ogromnych zestawów danych na bardzo głębokim poziomie. Sieci neuronowe, które naśladują działanie ludzkiego mózgu, są kolejnym ważnym elementem, pozwalając maszynom na rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy sztucznej inteligencji działają poprzez pozyskiwanie dużych ilości danych szkoleniowych. Następnie analizuje je ich pod kątem korelacji i wzorców oraz wykorzystuje te wzorce do przewidywania przyszłych stanów. W ten sposób chatbot, wdrożony w małej firmie, karmiony przykładami tekstu może nauczyć się generować realistyczną wymianę zdań z ludźmi, a narzędzie do rozpoznawania obrazów przeglądając miliony przykładów może nauczyć się identyfikować i opisywać obiekty na obrazach. Nowe, szybko udoskonalane techniki generatywnej sztucznej inteligencji mogą tworzyć sensowny tekst, realistyczne obrazy, muzykę i inne media, co otwiera drzwi do innowacyjnych pomysłów na wdrożenie sztucznej inteligencji w biznesie.

Programowanie AI koncentruje się na umiejętnościach poznawczych, które obejmują:

 1. Uczenie się. Ten aspekt programowania sztucznej inteligencji koncentruje się na pozyskiwaniu danych i tworzeniu zasad przekształcania ich w przydatne informacje. Reguły, zwane algorytmami, dostarczają urządzeniom obliczeniowym instrukcji krok po kroku, jak wykonać określone zadanie.
 2. Rozumowanie. Ten aspekt programowania AI koncentruje się na wyborze odpowiedniego algorytmu, aby osiągnąć pożądany wynik, co jest kluczowe dla skutecznego wdrażania sztucznej inteligencji.
 3. Autokorekta. Ten aspekt programowania sztucznej inteligencji ma na celu ciągłe dostrajanie algorytmów i zapewnianie, że zapewniają one możliwie najdokładniejsze wyniki, co jest niezbędne dla wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie danych.
 4. Kreatywność. Ten aspekt sztucznej inteligencji wykorzystuje sieci neuronowe, systemy oparte na regułach, metodach statystycznych i innych technikach sztucznej inteligencji do generowania nowych obrazów, tekstu, muzyki i pomysłów, co może zrewolucjonizować dziedziny takie jak sztuczna inteligencja w marketingu lub w obsłudze klienta.
Punkt
10

Wdrażanie AI to proces iteracyjny. Rozpocznij od pilotażowych wdrożeń

Testuj rozwiązania, zbieraj informacje zwrotne i dokonuj niezbędnych ulepszeń. Stopniowo rozszerzaj zastosowanie AI w firmie

Czym jest proces iteracyjny ?

Proces iteracyjny to metoda budowania, określania i udoskonalania projektu, produktu lub inicjatywy, która opiera się na powtarzających się cyklach pracy. Kluczowe elementy procesu iteracyjnego to:

 1. Pilotażowe wdrożenia: Rozpoczęcie od testowania rozwiązania w ograniczonym zakresie, np. automatyzacja prostych zadań lub wykorzystanie chatbotów.
 2. Testowanie i zbieranie informacji zwrotnych: Monitorowanie wyników pilotażu, analizowanie informacji od użytkowników i identyfikowanie obszarów do udoskonalenia.
 3. Wprowadzanie ulepszeń: Dokonywanie modyfikacji i usprawnień w rozwiązaniach na podstawie zebranych danych, iteracyjnie poprawiając wydajność i dopasowując do potrzeb firmy.
 4. Stopniowe rozszerzanie zastosowania: Po przetestowaniu i udoskonaleniu w pilotażu, stopniowe rozszerzanie zastosowania rozwiązań na kolejne obszary działalności.

Proces iteracyjny umożliwia ograniczenie ryzyka, zarządzanie wydajnością oraz dynamiczne reagowanie na zmieniające się wymagania. W przeciwieństwie do podejścia nieiteracyjnego, pozwala on na wprowadzanie modyfikacji w trakcie trwania projektu.

Czy warto wdrażać AI krok po kroku ?

Wdrażanie AI w firmie to rzeczywiście proces iteracyjny, który wymaga stopniowego podejścia. Oto kilka przykładów pilotażowych procesów, które można rozpocząć, a następnie stopniowo rozszerzać:

Pilotażowe procesy

 1. Automatyzacja prostych zadań administracyjnych, takich jak przetwarzanie faktur lub generowanie raportów.
 2. Wykorzystanie chatbotów do obsługi zapytań klientów w dziale obsługi klienta.
 3. Zastosowanie systemów rozpoznawania obrazów do automatycznej inspekcji produktów lub identyfikacji wad.

Rozszerzanie projektu

Po zebraniu informacji zwrotnych z pilotażowych wdrożeń i dokonaniu niezbędnych ulepszeń, można stopniowo rozszerzać zastosowanie AI w firmie:

 1. Automatyzacja kolejnych, bardziej złożonych procesów biznesowych, takich jak planowanie produkcji lub prognozowanie popytu.
 2. Integracja chatbotów z innymi systemami, aby zapewnić kompleksową obsługę klienta.
 3. Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego do wspomagania podejmowania decyzji strategicznych.

Kluczem do skutecznego wdrażania AI jest podejście krok po kroku, ciągłe testowanie i doskonalenie rozwiązań oraz stopniowe rozszerzanie zastosowania technologii w całej organizacji.