Kanony

kompetencje
win-win

Punkt
10

Współpraca wg zasady win-win. I integracyjny system w B2B

Scharakteryzujmy naszą proponowaną relację z AiVirtuo. Integracyjna współpraca to taka, która opiera się na zacieśnianiu relacji między partnerami biznesowymi, poprzez wspólne działania, wymianę informacji i doświadczeń, budowanie zaufania i lojalności. Integracyjna współpraca może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, innowacyjności, konkurencyjności, czy satysfakcji klientó

Możliwości konfigurowania takiej współpracy z naszą firmą, oferującej nasze usługi marketingowe z potencjalnym jak i realnym klientem są różne i zależą od potrzeb, celów i oczekiwań obu stron. Niektóre z przykładów takich możliwości jakie oferujemy to:

 • organizowanie wspólnych szkoleń, warsztatów, konferencji, czy projektów integracyjnych, które mają na celu zacieśnienie relacji, poprawę komunikacji, wymianę wiedzy i umiejętności, czy rozwijanie kreatywności
 • tworzenie wspólnych projektów, kampanii, czy produktów, które wymagają zaangażowania, współpracy i koordynacji obu stron
 • udostępnianie naszemu klientowi narzędzi, systemów, czy platform, które ułatwiają zarządzanie, monitorowanie, czy analizowanie działań marketingowych
 • oferowanie odbiorcy dodatkowych usług, rabatów, czy bonusów, które mają na celu zwiększenie jego lojalności, satysfakcji i zaufania
 • generowanie i prowadzenie regularnej komunikacji, informowania o postępach, problemach, czy sukcesach, zbieranie opinii i sugestii, czy rozwiązywanie konfliktów

Proponowana  w AiVirtuo współpraca głównie polega na tym, że firma oferuje usługi marketingowe i jej klient łączą swoje siły, wiedzę i zasoby, aby stworzyć coś nowego i wartościowego. Może to być np.:

 • Wspólny projekt – np. stworzenie strony internetowej, aplikacji mobilnej, czy gry, która promuje produkt lub usługę klienta. W tym przypadku firma marketingowa zajmuje się koncepcją, grafiką, programowaniem, testowaniem i optymalizacją, a klient dostarcza treści, opinie i sugestie.
 • Wspólna kampania – np. zorganizowanie konkursu, webinaru, czy eventu, który ma na celu zwiększyć zasięg, zaangażowanie i sprzedaż produktu lub usługi klienta. W tym przypadku firma marketingowa zajmuje się planowaniem, realizacją i analizą kampanii, a klient wspiera ją swoim autorytetem, zasięgiem i bazą danych.
 • Wspólny produkt – np. stworzenie e-booka, podcastu, czy kursu online, który ma na celu edukować, informować i przekonać potencjalnych klientów do produktu lub usługi klienta. W tym przypadku firma marketingowa zajmuje się opracowaniem, produkcją i dystrybucją produktu, a klient dostarcza swoją wiedzę, doświadczenie i rekomendację.

Taka współpraca wymaga zaangażowania, współpracy i koordynacji obu stron, ponieważ:

 • Każda ze stron ma swoją rolę i odpowiedzialność w projekcie, kampanii lub produkcie, i musi ją wykonać zgodnie z ustalonym harmonogramem, budżetem i standardem jakości.
 • Każda ze stron ma swoją specyficzną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia celu, i musi się nimi dzielić z drugą stroną, aby zapewnić spójność i efektywność.
 • Każda ze stron ma swoje oczekiwania i potrzeby, które muszą być zrozumiane i uwzględnione przez drugą stronę, aby zapewnić satysfakcję i lojalność.
Punkt
10

Nasz system konfiguracji zespołów współpracy opiera się o specjalizację i interoperacyjność

Naszym klientem oferujemy pakiety usług realizowane przez zespoły specjalistów, skupiających się na wielokanałowej interoperacyjności, aby dostarczyć naszym klientom najwyższej jakości usługi.

Co Oferujemy?

Nasze oferowane zespoły specjalistów marketingowych są zorganizowane wokół kluczowego konceptu interoperacyjności. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom spersonalizowane, innowacyjne i skuteczne rozwiązania marketingowe, rozwiązujące problemy firmy

Nasze Zespoły

Nasze zespoły składają się z doświadczonych specjalistów marketingowych, którzy mają doświadczenie w różnych dziedzinach marketingu, takich jak AI, SEO, content marketing, social media marketing, e-mail marketing, analiza danych, itp. Nasi specjaliści są zorientowani na precyzyjnie zdefiniowany cel, z wysoką umiejętnością pracy w zespołach. Wymienione elementy naszej współpracy są kluczowe dla efektywnej współpracy i obejmują:

 1. Sprawną komunikację informacyjną: Wyznajemy zasadę że efektywna komunikacja jest kluczowa dla zrozumienia celów i oczekiwań dla każdego członka naszego zespołu. To obejmuje regularne spotkania, aktualizacje i otwartą wymianę myśli i pomysłów.

 2. Precyzyjny rozdział obowiązków: Każdy członek naszego zespołu ma jasno zdefiniowaną rolę i obowiązki. To pomaga zapewnić, że wszystkie aspekty projektu są odpowiednio zarządzane a później realizowane.

 3. Określone wspólne cele: Wszyscy członkowie naszych zespołów działają w kierunku wspólnych jasno wytyczonych celów. To pozwala konstruować zespoły ludzi zaangażowanych, zmotywowanych i skoncentrowanych na rozwiązywanych problemach.

 4. Wzajemny szacunek i zaufanie: Wzajemny szacunek i zaufanie są kluczowe dla budowania silnej i efektywnej grupy naszych specjalistów we współpracy. Każdy członek naszego zespołu  szanuje oczekiwania z jednej strony naszych klientów, a z drugiej  wkład innych członków zespołu w realizację projektów.

 5. Interoperacyjność: jest kluczowa dla efektywnej współpracy zespołów. Oznacza to, że dzięki różnym wykorzystanym w naszej pracy narzędziom, systemom i strategiom uczestnicy realizowanych dla naszych klientów projektów są w stanie ze sobą kreatywnie a jednocześnie sprawnie współpracować i integrować się w celu osiągnięcia wspólnych celów, jakim jest zobowiązanie wobec naszego klienta rozwiązania jego problemu.

Nasze Usługi

Oferujemy szeroki zakres usług marketingowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nasze usługi obejmują:

 • Strategia marketingowa
 • Content marketing
 • Social media marketing
 • E-mail marketing
 • SEO
 • Analiza danych
 • Automatyzacja marketingu
 • Personalizacja doświadczeń klienta

Dlaczego My?

Nasze konfigurowane zespoły pod skonkretyzowany projekt, indywidualnie kładą nacisk na interoperacyjność. Wierzymy, że interoperacyjność jest kluczem do tworzenia skutecznych strategii marketingowych, które przynoszą realnie mierzalne wyniki. Nasze zespoły są w stanie efektywnie integrować różne narzędzia i strategie działania, aby dostarczyć naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązania. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi pomóc Ci osiągnąć Twoje cele marketingowe.

 

Punkt
10

Elastyczność naszych zespołów generuje typ współpracy z różnymi typami firm

Mając świadomość dużego zróżnicowania sektorów gospodarczych, nasza znajomość rynku polega na dostosowaniu naszych strategii i usług do specyficznych potrzeb i celów każdego klienta. Oto przykładowo, jak możemy dostosować naszą współpracę do różnych typów firm:
 1. Firmy produkujące artykuły AGD: Dla firm produkujących artykuły gospodarstwa domowego, nasze strategie marketingowe mogą skupiać się na pokazaniu wartości i zalet ich produktów, budowaniu świadomości marki i zwiększaniu lojalności klientów. Możemy wykorzystać różne kanały marketingowe, takie jak media społecznościowe, e-mail marketing, SEO, itp., aby dotrzeć do potencjalnych klientów.

 2. Firmy dystrybucyjne: Dla firm dystrybucyjnych, nasze strategie marketingowe mogą skupiać się na optymalizacji łańcucha dostaw, zwiększaniu efektywności operacyjnej i zadowolenia klientów. Możemy wykorzystać narzędzia takie jak analiza danych, automatyzacja marketingu, itp., aby pomóc tym firmom osiągnąć swoje cele.

 3. Firmy szkoleniowe: Dla firm szkoleniowych, nasze strategie marketingowe mogą skupiać się na promowaniu ich usług szkoleniowych, zwiększaniu zasięgu i angażowania uczestników. Możemy wykorzystać różne techniki marketingowe, takie jak content marketing, social media marketing, e-mail marketing, itp., aby dotrzeć do potencjalnych uczestników.

Punkt
10

Czym mierzyć wartość kompetencyjną naszego zespołu ?

Dlaczego nasz zespół preferuje interoperacyjność w swojej pracy ? Przynosi znaczącą wartość konkurencyjną zarówno dla naszej agencji marketingowej, jak i dla każdej firmy, organizacji z którą współpracujemy. Oto kluczowe korzyści:
 1. Efektywność: Cecha interoperacyjności naszego teamu pozwala na łatwe i szybkie dzielenie się danymi i informacjami między różnymi narzędziami i platformami, jakimi operują nasi specjaliści co przekłada się na większą efektywność pracy.

 2. Spójność: Dzięki interoperacyjności, nasz zespół  zapewnia spójne doświadczenia dla klientów na różnych platformach i kanałach.

 3. Innowacyjność: Interoperacyjność zawsze prowadzi do daleko idących innowacji na wielu technologicznych frontach, ponieważ zespół ma możliwość eksperymentowania z różnymi narzędziami i strategiami, aby znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania.

 4. Personalizacja: Dzięki integracji danych z różnych źródeł, zespół precyzyjniej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, co pozwala na tworzenie bardziej spersonalizowanych i angażujących doświadczeń.

 5. Optymalizacja: Interoperacyjność umożliwia zespołowi mierzenie i analizowanie wyników swoich działań marketingowych na różnych platformach i kanałach, co pozwala na ciągłą optymalizację strategii marketingowych.

Punkt
10

Czym jest sama interoperacyjność w marketingu holistycznym z użyciem sztucznej inteligencji (AI)

Ten parametr odnosi się do możliwości i zdolności współpracy i integracji różnych systemów, narzędzi i strategii marketingowych, wykorzystując technologie AI, aby osiągnąć wspólne cele biznesowe. W kontekście marketingu holistycznego, interoperacyjność z użyciem AI może obejmować następujące aspekty:
 1. Inteligentna integracja danych: AI może pomóc w integracji i analizie danych z różnych źródeł, takich jak media społecznościowe, e-mail, CRM, itp. Może to obejmować użycie algorytmów uczenia maszynowego do identyfikacji wzorców i trendów w danych, co pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i preferencji klientów.

 2. Automatyzacja marketingu z użyciem AI: Narzędzia do automatyzacji marketingu, takie jak e-mail marketing, media społecznościowe, SEO, itp., mogą być zintegrowane z technologiami AI, aby umożliwić bardziej spójne i skoordynowane działania marketingowe. Na przykład, AI może być używane do automatycznego tworzenia i optymalizacji treści marketingowych, przewidywania wyników kampanii marketingowych, itp.

 3. Spersonalizowane doświadczenia klienta z użyciem AI: Dzięki integracji danych i narzędzi marketingowych z technologiami AI, firmy mogą dostarczać bardziej spersonalizowane i angażujące doświadczenia dla swoich klientów. Na przykład, AI może być używane do personalizacji treści marketingowych, rekomendacji produktów, itp., na podstawie danych o zachowaniach i preferencjach klientów.

 4. Optymalizacja ścieżki zakupu z użyciem AI: AI może pomóc firmom lepiej zrozumieć i optymalizować ścieżkę zakupu klienta, od pierwszego punktu kontaktu do zakupu. Może to obejmować użycie technologii takich jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, itp., do analizy danych o zachowaniach klientów, identyfikacji kluczowych punktów kontaktu, optymalizacji doświadczeń klienta, itp.

 5. Mierzenie i analiza wyników z użyciem AI: AI może pomóc firmom mierzyć i analizować wyniki swoich działań marketingowych na różnych platformach i kanałach, co pozwala na lepsze zrozumienie skuteczności ich strategii marketingowych. Może to obejmować użycie technologii takich jak uczenie maszynowe, analiza predykcyjna, itp., do przewidywania wyników kampanii marketingowych, identyfikacji kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), itp.